Polnisch

Schon seit Februar 2002 lernen an der Grundschule Dissen einige Schüler Polnisch als Herkunftssprache. Der Unterricht findet einmal in der Woche immer mittwochnachmittags statt.

Der Muttersprachliche Unterricht erstreckt sich auf die Pflege und Weiterentwicklung der muttersprachlichen Kenntnisse und auf Themen und Inhalte, die sich sowohl auf die gegenwärtige Umwelt der Schüler als auch auf ihr Herkunftsland beziehen (z. B. Sitten und Bräuche in Polen). Der Unterricht orientiert sich an der realen Lebenssituation der Schüler und wird soweit wie möglich in organisatorischer und inhaltlicher Anbindung an den Regelunterricht durchgeführt. Der Muttersprachliche Unterricht umfasst natürlich das Lesen- und Schreiben lernen in der Muttersprache. Dieses erfolgt in Abstimmung mit dem Erlernen des Lesens und Schreibens in der deutschen Sprache.

Für das zukünftige und gemeinsame Europa sind Polnischkenntnisse von besonderer Bedeutung. Die Kinder können sie später gebrauchen, sowohl beruflich als auch privat.

Die Anmeldungen zum Unterricht sind jederzeit möglich, am besten aber am Anfang des Schuljahres. Die Anmeldeformulare sind in der Schule zu erhalten. Die Eltern können sich auch direkt an die Lehrerin, Frau Regina Rudolf, unter der folgenden Telefonnummer 0541/707449 oder E-Mail-Adresse: regina-rudolf@gmx.de wenden. Sie kann eventuelle Fragen zum Unterricht beantworten.

Der Polnischunterricht findet im Schuljahr 23/24 wie folgt statt:

  • Jahrgang 2: Mittwoch, 13:15 – 14 Uhr (7. Stunde)
  • Jahrgang 3: Mittwoch, 14:05 – 15:05 Uhr (8. Stunde)
  • Jahrgang 4: Mittwoch, 15:10 – 16:25 Uhr (9. Stunde)

Język polski jako język ojczysty

Już od lutego 2002 w szkole podstawowej w Dissen odbywają się lekcje języka polskiego jako języka ojczystego. Zajęcia mają miejsce raz w tygodniu, zawsze w środę po południu.

W lekcjach mogą brać udział uczniowie klas 1 – 4, jeśli mają polskie albo niemieckie obywatelstwo, ale ich językiem ojczystym jest język polski. Uczniowie otrzymują ocenę na świadectwie szkolnym, a po klasie 4 specjalne świadectwo potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej.Wszystkie potrzebne podręczniki organizowane są przez szkołę, a lekcje są oczywiście bezpłatne.

Materiał lekcyjny obejmuje zachowanie, a przede wszystkim rozwój języka polskiego. Tematy lekcji dotyczą sytuacji codziennej uczniów, ale przybliżają też tradycje i obyczaje polskie. Struktura lekcji w semestrze orientuje się w miare możliwości na programie w szkole niemieckiej. Ze szczególnym nasileniem widziana jest nauka pisania i czytania po polsku. Również tutaj brany jest pod uwagę program poznawania literek w szkole niemieckiej.

Dla wspólnej Europy znajomość języka polskiego nabiera coraz większego znaczenia. Uczniowie mogą z tej szansy skorzystać później zarówno zawodowo jak i prywatnie.

Dzieci moźna zameldować na lekcje w kaźdej chwili, najlepiej jednak na początku roku szkolnego. W sekretariacie znajdują się formularze meldunkowe. Można też wejść w bezpośredni kontakt z nauczycielką, p. Reginą Rudolf, tel. 0541/ 70 74 49 , adres mailowy: regina-rudolf@gmx.de. Ona z pewnością odpowie na wszelkie możliwe pytania z Państwa strony.